Home Nieuws
Laatste nieuws
Zeehaven IJmuiden N.V. kent een bijzonder succesvol jaar PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door admin   
vrijdag 16 januari 2009 14:01

Groei aanvoer van verse vis bij werkmaatschappij Hollandse
Visveiling IJmuiden B.V.:

De aanvoer van verse vis op de Hollandse Visveiling IJmuiden B.V. groeide in 2008 opnieuw t.o.v. 2007. In 2006 was de aanvoer van verse vis nog 9.221 ton, in 2007 groeiden we naar 10.174 ton waar de totale Nederlandse aanvoer in 2008 daalde met 12 %, zijn we in IJmuiden verder doorgegroeid naar 10.622 ton. De gemiddelde prijs van de aangevoerde vis blijft helaas wel achter en daar merken we de gevolgen van de kredietcrisis. De verzekeraars zijn terughoudend met verlenen van kredietverzekeringen en dat heeft een prijsdrukkend effect op voor de export bestemde diepgevroren vis.
Het marktaandeel van “IJmuiden” t.o.v. de andere visfafslagen in Nederland neemt in de afgelopen gestaag toe en zit nu op 15,8 % .
Wat daar zeker aan bijdraagt is ons nieuwe Internet Veilsysteem dat we in maart 2008 hebben geïntroduceerd. Vanuit heel Europa kunnen geïnteresseerde marktpartijen on-line rechtstreeks mee kopen op de visafslag. Het aantal on-line transacties op afstand neemt nog steeds toe.
Deze ontwikkelingen hebben voor 2008 geleid tot een verse vis omzet binnen Zeehaven IJmuiden N.V. van meer dan € 41 miljoen.
IJmuiden verstevigt met dit resultaat opnieuw haar positie als tweede visafslag van Nederland.

Groei aantal scheepsbewegingen en havengelden bij werkmaatschappij Havenbedrijf IJmuiden B.V.:

Het aantal scheepsbewegingen in de Vissershaven, de Haringhaven, de IJmondhaven en de Cruisekade nam ook in opnieuw 2008 fors toe.
Naast de groei in de pelagische visserij (diepgevroren vis aangevoerd door hektrawlers) en reefer-schepen wordt de groei veroorzaakt door vaarbewegingen als gevolg van onderhoudswerkzaamheden vanuit de havens van IJmuiden aan het eerste windmolenpark voor de kust van Egmond (NSW van Shell en NUON) en de bouw van het tweede windmolenpark door Vestas voor de kust van IJmuiden. Dit project liep nog door tot in het voorjaar van 2008.
Ook de offshore-activiteiten voor de olie- en gasplatforms op de Noordzee lieten het afgelopen jaar een opmerkelijke groei zien. (Waarbij we ons moeten realiseren dat de olieprijs voor een vat Brent in de zomer nog boven de $ 150 stond…).
De inkomsten uit havengelden passeerden in 2007 voor het eerst de grens van € 3 miljoen en in 2008 kwam daar weer zo’n 10 % bovenop (ruim € 3,2 miljoen). Een mooi resultaat.

Onroerend goed ontwikkelingen:

In 2008 zijn we gestart met de uitgifte van gronden en realisatie van bedrijfsonroerend goed in de IJmuider Delta (voorheen Spoorwegdriehoek). En samen met de samenwerkende Offshorebedrijven hebben we in MSCY-verband een Ontwikkel- en Huurovereenkomst kunnen sluiten met Vestas Onderhoud. Hiervoor zullen we in 2009 een bedrijfshal met kantoor realiseren.

Vooruitzichten:

De vooruitzichten voor 2009 zijn positief, echter wel met de volgende kanttekeningen.
Verwachtingen voor de Hollandse Visveiling IJmuiden zijn positief, omdat het quotum voor tong en schol voor 2009 hoger ligt. Echter de havengelden zullen in 2009 onder druk komen staan door een lagere verwachting havengelden uit Offshore schepen als gevolg van afname van investeringen en de lagere olieprijs.

Tot slot:

In de laatste Kabinetsvergadering van 2008 heeft het Kabinet eindelijk de locaties voor de bouw van ronde 2 van de offshore windmolenparken vastgesteld. Het grootste gebied dat is gekozen, van 1170 km2 ligt voor de kust van IJmuiden. Ook wordt een besluit genomen om centrale aansluitkabels tussen de verschillende parken voor het transport van stroom naar land te realiseren.
Als voorbode voor dit besluit zijn alle leveranciers en ontwikkelaars zo langzamerhand allemaal al bij ons op bezoek geweest !

Bron: Zeehaven IJmuiden

 
Haven Amsterdam sluit 2008 sterk positief af PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door admin   
vrijdag 16 januari 2009 13:57

Zeehavens Amsterdam, bestaande uit de havens van Velsen/ IJmuiden, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam, kende ook in 2008 een goed jaar.

De overslag steeg van 87,4 miljoen ton naar 90,9 miljoen ton. Een stijging van 4%. Het grootste deel van de groei komt voor rekening van de Amsterdamse haven. De overslag in Amsterdam steeg van 67,9 miljoen ton naar 72,4 miljoen ton. Een stijging van 7%. Een tevreden Hans Gerson, algemeen directeur van Haven Amsterdam, maakte op 8 januari 2009 de nog voorlopige cijfers bekend op de nieuwjaarsreceptie van de ondernemersvereniging ORAM en Haven Amsterdam. "De zeer positieve cijfers over de eerste tien maanden werden in de laatste twee maanden in negatieve zin bijgesteld, maar over het gehele jaar genomen doen we het in vergelijking met de havens in de Hamburg-le Havre range opvallend goed. Dit geldt vooral voor de haven van Amsterdam zelf. De groeicijfers van de afgelopen drie jaren zijn spectaculair (2006:13,4%, 2007:7,1% en 2008:7%). Dit betekent dat de groei van het zeegaand vervoer door de sluizen ver ligt boven de laatste voorspellingen van het Centraal Planbureau. Zelfs met een verwachte mindere groei in 2009 is snelle besluitvorming over de bouw van de tweede grote zeesluis nog even urgent als altijd."

De prognose voor de overslag in kolen is dat deze ten opzichte van 2007 zal dalen van 17,3 miljoen ton naar 16,5 miljoen ton. Een daling van 4,2%. Oorzaak is onder andere de hoge voorraden bij de kolenterminals.

De overslag in olieproducten zal naar verwachting stijgen van 24,9 miljoen ton naar 28,7 miljoen ton. Een stijging van 15,3%. De oorzaken van deze stijging zijn meer export naar de VS en meer opslagcapaciteit bij diverse oliebedrijven. Zo is de capaciteit van Oiltanking van 2001 tot heden gegroeid van 900.000 tot 1,6 miljoen m3. In september 2008 is de geheel vernieuwde terminal van NuStar in gebruik genomen - een uitbreiding van 170.000 tot 650.000 m3.

De overslag in containers groeide van 385.603 TEU naar 424.880 TEU . Een stijging van 10,2%. In tonnen gemeten steeg de containeroverslag van 3,4 miljoen ton naar 3,8 miljoen ton. Een stijging van 11%.

Het aantal zeecruisepassagiers steeg van 147.000 naar 226.000. Een stijging van 53,7%. Ook het aantal zeecruiseschepen steeg van 78 naar 117. Een stijging van 50%. De riviercruise liep iets terug van 1019 in schepen in 2007 tot 998 aanlopen in 2008. Een daling van 2,6%. Het aantal passagiers bleef ongeveer gelijk op 170.000. Trend is dat schepen steeds groter en luxueuzer worden. Aantal zeeschepen Het aantal zeeschepen met lading dat de Amsterdamse haven aandeed, steeg met 9,5%. In 2007 bedroeg dat aantal 5310. In 2008 liepen 5813 zeeschepen met lading de Amsterdamse haven binnen. Behalve de stijging qua aantal zijn de schepen die de Noordersluis passeren, ook groter en breder. Toekomstverwachtingen Voor 2009 zal de groei duidelijk minder zijn. Het is nog niet duidelijk hoe hard en lang de recessie de diverse sectoren in de haven zal raken. Het laat zich aanzien dat de haven van Amsterdam op basis van de recente investeringen in terminalcapaciteit, met name in de energiesector, en van zijn brede pakket in goederensoorten het relatief goed zal blijven doen.

Bron: Haven Amsterdam

 
Containers spoelen aan op strand IJmuiden PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Admin   
zondag 04 januari 2009 09:18

Op het strand van IJmuiden, aan de zuidkant, zijn zondagochtend tien containers aangespoeld.  Volgens een woordvoerder van de Kustwacht gaat het om lege containers.

Ze zijn rond een uur of vier zondagochtend overboord geslagen van een schip uit Antigua en Barbuda. De containers waren volgens de zegsman al leeg op het moment dat ze overboord sloegen. Het schip verloor in totaal elf containers. De elfde is nog niet aangespoeld.

 
Loodsgeldtarieven 2009 vastgesteld PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Richard van der Kuijl   
vrijdag 19 december 2008 13:29

De loodstarieven voor de Rotterdamse havens dalen met ruim 7%. De tarieven in Amsterdam en de Nederlandse Scheldehavens stijgen tussen de 2% en 3%. De tarieven in de Noordelijke havens, waar nu nog de laagste tarieven gelden, stijgen 6% tot 17%.

De aanpassing van de tarieven varieert per haven. Dat komt mede door de afbouw van kruisfinanciering tussen de havens. De Nationale Havenraad heeft geadviseerd die kruisfinanciering af te bouwen.

Het Loodswezen heeft in september het tarievenvoorstel bij de NMa ingediend. Dit voorstel is tot stand gekomen na consultatie van de sector. Het voorstel behelst een macro verhoging van 2,44 % voor alle havens.

Het is de eerste keer dat de NMa de tarieven vaststelt sinds de inwerkingtreding van de Wet Markttoezicht registerloodsen. Voorheen werd dit door de Minister van Verkeer en Waterstaat gedaan. De loodsen zijn onder de algemene noemer van het Loodswezen georganiseerd in een beroepsorganisatie en een bedrijfsorganisatie en zijn werkzaam in vier regio’s: Noord, Amsterdam-IJmond, Rotterdam-Rijnmond en Scheldemonden.

Het Loodswezen telt 450 registerloodsen en 400 medewerkers als ondersteunend personeel. Tezamen realiseren zij jaarlijks een omzet van circa 180 miljoen Euro.

Bron: Loodswezen

 
Overslag zeeschepen kan in Averijhaven Velsen-Noord PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Richard van der Kuijl   
vrijdag 21 november 2008 08:27
  						Archieffoto

De overslagplaats voor zeeschepen in IJmuiden moet een tikje naar het oosten opschuiven. De voormalige Averijhaven kan er prima geschikt voor worden gemaakt.

De huidige plek waar lading wordt overgeladen in onder meer binnenschepen (lichteren), achter Forteiland, hindert soms de scheepvaart van en naar de Noordersluis.

De minister van verkeer en waterstaat heeft een onderzoek laten verrichten naar alternatieve lichterplaatsen. Behalve de Averijhaven - momenteel opslagplaats voor vervuild slib - is ook gekeken naar de variant Kustuitbreiding. Dat komt neer op een nieuwe lichterlocatie bij het Strand Noordpier.

Velsen is fel tegen op die Kustuitbreiding, want de gemeente zet al jaren in op het promoten van het Strand Noordpier als watersportcentrum met onder meer unieke surfmogelijkheden. Een lichterplaats maakt veel van die activiteiten onmogelijk.

Door lichteren komt een zeeschip minder diep te liggen (wordt lichter) en kan bijvoorbeeld door de sluizen van IJmuiden naar Amsterdam varen om de rest van de lading te lossen.

Velsen is niet happig op het lichteren. Het gaat bijvoorbeeld om schepen vol kolen, omdat in de Amsterdamse haven grote kolenopslagplaatsen zijn aangelegd. Het lichteren van kolen levert (fijn)stofoverlast op in (Oud-)IJmuiden.

Na het eerste onderzoek rond het lichteren volgt nu een zogenaamde planstudie. Dat is een meer concreet onderzoek over hoe het lichteren op de plek van de Averijhaven kan worden ingericht binnen de geldende milieuwetgeving.

Bron: IJmuider Courant

 
«StartVorige12345678910VolgendeEinde»

Pagina 4 van 16
Copyright © 2021 Langs sluizen en havens. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is gratis open source software vrijgegeven onder de GNU/GPL Licentie.